Akcie broker

Škola investování 16. díl – Měna I

Dva velmi časté investiční instrumenty, tj. akcie a dluhopisy, jsme již představili. Na řadě je další instrument, který je spíše obchodním artiklem, než investičním aktivem. Je jím měna.

Měna

Úvody dílů s novou tématikou vždy patří vysvětlení základních pojmů, a proto si v tomto vysvětlíme, co vyjadřuje slovo měna.

Měna je konkrétní druh peněz upravený právním řádem určitého státu. Zákonná úprava měny vyžaduje především stanovení měnové jednotky a zřízení ústřední emisní instituce – emisní banky. Měna je zákonné platidlo které platí na vymezeném území – na území vymezeném státními hranicemi (česká koruna), nebo na území několika států (např. euro). (zdroj: www.wikipedie.cz).

Každý stát má tzv. měnovou suverenitu, což dává právo určit si vlastní měnu. Rozhodování o měně státu může být omezeno pravidly mezinárodního měnového systému, pokud na ně daný stát v příslušné smlouvě přistoupil.

Obchodování a investice

Měnové trhy patří z hlediska objemů obchodů mezi největší a nejlikvidnější finanční trhy na světě. Denně se na burze měn “protočí” až tři biliony dolarů, což je mnohonásobně více než v případě obchodů s akcieAkcie (anglicky share, tj. podíl) je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionář má různá práva. Např. je oprávněn podílet se na zisku společnosti formou dividendy …kliknutím zavřete mi.

I na trhu s měnami se můžeme setkat jak s velkými hráči tak drobnými investory a spekulanty. Těmi velkými a obvykle zkušenějšími jsou banky, hedgeové a jiné fondy či institucionální investoři. Své místo zde mají i privátní investoři. Z toho vyplývá, že “malý hráč” zde musí být velmi obezřetný a své teritorium mít velmi dobře zmapované. Tento trh je přístupný i drobným investorům především proto, že se zde hojně využívá pákového efektu, kdy sebemenší kolísání kurzu může generovat velké zisky i ztráty. Brokery jsou velké banky, které zajišťují zprostředkování obchodů.

Obchodování probíhá v měnových párech, což znamená, že je vždy dán poměr jedné měny ke druhé. Jako příklad nám může posloužit kurz české koruny vůči dolaru. V současné době je cena jednoho dolaru okolo 18 Kč – vyjádřeno v měnovém páru = 18 CZK/USD. Investor tak prodává svojí měnu, kterou vlastní, a získá za ní druhou měnu, která má svoji zkratku uvedenou v měnovém páru.

Velmi oblíbenou měnou je výše zmiňovaný dolar, který se často používá jako rezervní měna už kvůli dlouhodobé stabilitě Spojených států amerických. V poslední době však s poklesem ekonomiky a tamější dluhovou situací investicí do dolaru ubývá, přesto obchody s americkým dolarem tvoří téměř 90% transakcí. Kromě dolaru je oblíbená měna euro, japonský jen či britská libra. Ani švýcarský frank nezůstává v ústraní. Nejobchodovanějším měnovým párem je euro/dolar, spojení evropské a americké měny.

Obrázek 1: Nejlikvidnější měnové páry a jejich podíl (Zdroj: BIS, Colosseum, a.s.)

Investovat do likvidní měny je velmi důležité. Pokud má investor ve svém portfoliu nelikvidní měnu, může utrpět značné ztráty. Nejedná se pouze o možném zdržení se v nevýhodné pozici, protože ji není možné z důvodu nízké likvidity uzavřít, ale také o  výši poplatků, která je s  transakcí spojena. Zde se často objevují pojmy pip spread Označuje rozdíl mezi nabídkou a poptávkou na trhu daného aktiva. Např. když je nabídka za akcii 32,5 USD a prodávající jsou ochotni prodat za 33 USD, je spread 0,5 USD. kliknutím zavřete , bid a ask. Bid neboli poptávka vyjadřuje nejlepší cenu, za kterou je možné obchod uskutečnit a ask neboli nabídka je pak nejlepší cena, na kterou je možné nakoupit. Pip spread Označuje rozdíl mezi nabídkou a poptávkou na trhu daného aktiva. Např. když je nabídka za akcii 32,5 USD a prodávající jsou ochotni prodat za 33 USD, je spread 0,5 USD. kliknutím zavřete je poplatek náležící brokerovi ta provedenou transakci. Většinou se ale na devizovém s jinými poplatky za obchodování nesetkáte.

Zprvu se může zdát, že jde o naprosto jednoduché transakce ve srovnání s akcieAkcie (anglicky share, tj. podíl) je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionář má různá práva. Např. je oprávněn podílet se na zisku společnosti formou dividendy …kliknutím zavřete mi či dluhopisDluhopis (obligace, bond) je dluhový cenný papír. Vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli, je s ním spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost vystavitele dluhopisu splnit svůj závazek.kliknutím zavřete y. Odhady a spekulace na růst či pokles kurzu je přece až “banální záležitostí”. Avšak při bližším prozkoumání “místa činu” se nachází nové a nové důkazy o tom, že pro nezkušené zde není místo. Měny stále mění směr svého vývoje a často se obchodují na páku, což dělá obchody s měnou ještě riskantnější. Je těžké se zde prosadit, jejich výhodou je však lepší dostupnost. Pro začátek obchodování stačí 100 USD.

Obecné informace o měně jsou u konce a v následujícím díle je vysvětlena problematika obchodování a realizace obchodů pomocí různých systémů. Neopomeneme ani zmínit faktory, které ovlivňují kurz tohoto instrumentu.

Autor: Pavlína Ondráčková