Nejlepší broker

Investovanie v rámci ropného cyklu

Neskorý aprílový podvečer si desiatky študentov spríjemnilo prednáškou pána Tomáša Mikulíka zo spoločnosti Infinity Capital Group na tému investovania v rámci ropného cyklu. Išlo o prvú prednášku zameranú na ropu a energetický sektor počas obdobia pôsobenia Klubu investorov v Bratislave.

Prečítajte si krátke zhrnutie danej prednášky.

Posledná prednáška školského roka, ktorú bratislavský Klub Investorov organizoval, bola na tému ropného cyklu a faktorov vplývajúcich na vývoj ropného trhu. Po oficiálnom privítaní a predstavení sa hosť venoval úvodným úvahám, aké atribúty by mal spĺňať investor. Vtipnou formou spojil skúsenosti a štýl Warena Buffeta s logickým a detailným uvažovaním, respektíve pátraním Sherlocka Holmesa.

V prvej odbornej časti prednášky poukázal na dôležitosť americkej agentúry EIA. Pre získanie potrebných dát pre investora alebo obchodníka odmietol nevyhnutnosť používania Bloomberg Terminálu a spomenul, že uvedená agentúra EIA uvádza relevantné verejne dostupné zdroje postačujúce na orientovanie sa na trhu. Krátko na to uviedol zaujímavý graf spotreby domácností, ktorá by nemala do budúcna klesať ani stagnovať, ale postupným tempom by mala stabilne rásť. Túto spotrebu ďalej rozdelil do tzv. energetického mixu, kde ilustroval rýchly nárast používania zemného plynu v posledných rokoch.

Prednáška pokračovala charakteristikou svetovo významného aktéra na trhu s ropou – kartel OPEC. Jeho produkcia sa tesne pred pádom ceny v roku 2014 znížila, nie však z dôvodu snahy OPEC-u,ale kvôli občianskej vojne v Lýbii a sankciám voči Iránu. Tento pokles produkcie posilnil amerických ťažbárov, a preto OPEC musel zasiahnuť, aby si udržal trhový podiel.

Hosť spomenul, že okrem odhlasovanej obrovskej nadprodukcie ropy zo strany OPEC-u došlo aj k uvoľneniu napätia v rôznych konfliktných štátoch (respektíve k zrušeniu sankcií), čo dodatočne zvýšilo produkciu ropy a poslalo cenu ropy nadol na niekoľkoročné minimá. Ropné odvetvie v USA začalo stagnovať, menšie spoločnosti naviazané na biznis s ropu krachovali a nedarilo sa ani arabským krajinám. Tie obetovali nižšie príjmy do štátneho rozpočtu, kvôli nízkym maržiam na bareloch, za cenu vyššieho trhového podielu na celosvetovom trhu.

Pán Mikulík popísal situáciu v USA v prostredí nízkej ceny ropy ako extrémne náročné a krízové. Došlo k prepúšťaniu vysokokvalifikovaného personálu, ktorý zabezpečoval ťažbu a výskum nákladným hydraulickým frakovaním. Vrty vhodné na tento spôsob sa uzavreli a zaplombovali. Spoločnosti s produkciou nižšou ako 100 tisíc barelov krachovali, no tie väčšie sa naučili v takomto prostredí s nízkou cenou existovať a vykazovať pozitívny cashflow (použitie hedgingu a futurít). Ilustráciou bola spoločnosť EXXON Mobile, ktorá znižovala kapitálové výdavky a obmedzila buy-backy svojich akcií a ponechali výšku dividend, aby motivovali akcionárov nepredávať pozície. V prípade zníženia vyplácaných dividend by došlo k predaju akcií zo strany investorov a akcionárov, čím by sa znížil kapitál a tak aj cashflow potrebný na financovanie. Zároveň platí, že pri takto extrémnej situácii by si firma nemohla požičať z bankového sektora výhodne, a práve preto sa podniky snažili zachrániť za každú cenu dlhoročnú výšku dividend.

Nemenej zaujímavou časťou bolo porovnanie marží a pomerov medzi aktívami a ziskami podnikov v rôznych stupňoch ropného trhu. Hosť definoval tri úrovne odvetvia, pričom tzv. Upstream sa zaoberá ťažbou, prieskumom a takéto spoločnosti majú zväčša niekoľkonásobne väčšie aktíva ako iné úrovne ropného odvetvia. Zároveň dochádza ku generovaniu iba o niečo vyšších ziskov. Midstream zabezpečuje transport. Downstream poskytuje skladovanie v zásobníkoch, respektíve Tankeroch, a spracovanie v rafinériách. Táto posledná fáza „putovania“ ropy je zároveň príznačná pre koncové spracovanie a výrobu výrobkov. Takéto podniky generujú omnoho väčší zisk v porovnaní s vlastnenými aktívami (RoA).

Pán Mikulík sa v poslednej časti vyjadril, čo bude ovplyvňovať ropný trh v budúcnosti. Spomenul hypotézu, že v prípade primárneho úpisu akcií obrovskej arabskej spoločnosti Aramco by mohlo dôjsť k snahe OPEC-u zodvihnúť cenu ropy ešte pred vstupom na burzu. Predmetom druhej úvahy bola Čína a jej netransparentnosť údajov potrebných na analýzu ropného trhu. Hypotézou bolo, či si čínski predstavitelia jedného dňa nepovedia, že ropa je už pre nich drahá a nestopnú import. Treťou úvahou bolo, že pri súčasných cenách je ťažba frakovaním rentabilná, americkí ťažiari sú flexibilní a otvárajú zaplombované vrty rýchlo, čo zvyšuje produkciu v USA.

Po prednáške nasledovala diskusia s otázkami z publika, respektíve za použitia aplikácie sli.do. Odbornosť prednášky presiahla očakávania účastníkov a v mnohých oblastiach ponúkla nové poznatky.

Auto článku: Samuel Izrael